Schoonmaak

Een hele woning of ander pand schoonmaken vergt heel wat tijd en energie. Klopt u bij een schoonmaakfirma aan, dan krijgt u vaak met lange wachtlijsten te maken. Of het bedrijf in kwestie werkt alleen op regelmatige basis. Daarom past een poetsdienst ook perfect in ons dienstenpakket.

 

 

Schoonmaak van vastgoed

Eigenlijk zijn er drie situaties waarin vastgoed om een grote opkuisbeurt vraagt.

Bij (weder) verhuur

Vaak gebeurt het dat een ver­trek­kende bewo­ner niet net­jes ach­ter­laat wan­neer een pand (opnieuw) wordt ver­huurd. Er werd niet of niet gron­dig gepoetst, er is mate­ri­aal ach­ter­ge­ble­ven, ... Wij zor­gen ervoor dat uw pand leeg en kraak­net kan wor­den afge­ge­ven aan de nieuwe huur­der.

Bij verkoop

Veel make­laars doen beroep op een vast­goeds­ty­list om een pand dat te koop wordt aan­ge­bo­den mooi te kun­nen pre­sen­te­ren in adver­ten­ties. Het is dan nood­za­ke­lijk dat een pand er kraak­net bij ligt bij dit gebeu­ren. Wij zor­gen ervoor dat uw bezoe­kers of uw vast­goeds­ty­list een kraak­net pand te zien krij­gen.

Bij verbouwingen

U heeft in uw leven onge­twij­feld al ver­bou­win­gen mee­ge­maakt. Wij hoe­ven u dan ook niet te ver­tel­len dat dit vaak enorm bevui­lend is voor een pand. Overal ligt stof, vaak blijft er nog wat bouw­af­val lig­gen, ... Wij zor­gen ervoor dat uw pand er weer piek­fijn uit­ziet.

 

Onze poetsdienst: manueel en met zorg voor uw pand

Wij garanderen u een kraaknet pand dankzij een grondige aanpak tot in de kleinste hoekjes. Poetsen wordt vaak onderschat, maar wij beheersen de knepen van het vak om elke opdracht tot een goed einde te brengen. Met de juiste mankracht en kwalitatieve producten. Onze werkwijze? Poetsen zoals u dat thuis doet, zonder industriële machines. Zo zijn we zeker dat er geen vuil achterblijft.

 

Vrijblijvende offerte schoonmaak