Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijvingen

Huren of verhuren? Dan hebt u een plaatsbeschrijving nodig: een schriftelijke vaststelling van de staat van de woning op dat moment. Wettelijk verplicht voor huurwoningen, bij bouwwerken of de verkoop van een woning kiest u daar vrijwillig voor.

 

Plaatsbeschrijving door huis-raad.be?

De klassieke methode? Huurder en verhuurder spreken één keer af en stellen een plaatsbeschrijving op, eventueel aangevuld met wat foto’s. Beide partijen tekenen en krijgen een exemplaar. Andere plaatsbeschrijvers maken een rapport en leveren dat ongetekend af aan de vastgoedmakelaar, huurder of verhuurder.

Onze methode? Eenvoudig én gemakkelijk:

De expert maakt foto’s en registreert alle vaststellingen met een dictafoon. De audio-opname wordt vervolgens uitgetypt in een overzichtelijk verslag. Huurder en verhuurder geven mandaat aan de expert om in opdracht het verslag te ondertekenen na opmaak en finalisatie.

Het verslag wordt via mail naar de partijen verstuurd (PDF) en in gedrukte vorm naar het makelaarskantoor of rechtstreeks naar partijen incl. een overzichtsafdruk van alle gemaakte foto’s. Indien gewenst kunnen de foto’s steeds digitaal bekomen worden.

Om de tegenstelbaarheid te garanderen heeft elke partij 30 dagen tijd om eventuele opmerkingen door te geven na ontvanst.

EGW: Vraag ons gerust om de overnamedocumenten voor gas, water en elektriciteit in te vullen.

Vraag een plaatsbeschrijving aan, of bereken eerst de kostprijs met onze prijscalculator.

 

Meerwaarde van uw plaatsbeschrijving?

Wij bezorgen u vanuit onze expertise een volledige plaatsbeschrijving inclusief foto’s. U krijgt in eerste instantie een digitaal rapport, daarna een gedrukt exemplaar. Meer troeven?

  • Oog voor detail
  • Duidelijke structuur
  • Juridische zekerheid

 

Welke plaatsbeschrijvingen zijn er?

Wettelijk verplichte plaatsbeschrijving bij huur

Verhuren? Dan verplicht de wet u bij aanvang of einde van het huurcontract een plaatsbeschrijving of staat van bevinding op te stellen. Uw huurder is namelijk wettelijk verplicht het pand in dezelfde staat als bij aanvang na te laten. Is er schade, dan leidt u dat af uit de bevindingen van dat moment en de plaatsbeschrijving. Ze biedt natuurlijk ook bescherming aan de huurder. Voorwaarden?

  • Huurder én verhuurder zijn aanwezig bij de opstelling.
  • Beide partijen dateren en ondertekenen het document.
  • De beschrijving bevat voldoende details.
  • Opstellen bij aanvang van de huurovereenkomst of tijdens de eerste maand van het contract.
Zelf een plaatsbeschrijving opmaken? Dat mag. Maar om er zeker van te zijn dat ze geldig is, huurt u best een expert in.

Proces verbaal van plaatsbeschrijving voor of na bouwwerken

Ingrijpende verbouwing of andere bouwwerken gepland? Dan neemt u best het zekere voor het onzekere en laat u een PV van plaatsbeschrijving opmaken van de aanpalende eigendommen. Ongeacht of het nu om private of openbare eigendom (bijv. straat, voetpad, ...) gaat. Tip: vraag advies aan de bouwheer. Hij weet het best welke delen risico lopen bij de geplande werken. Een PV van plaatsbeschrijving wordt meestal opgesteld in opdracht van de bouwheer of aannemer. Grote voordeel? U vermijdt discussies over eventuele schade door de bouwwerken, bijv. scheuren, verzakkingen, waterinfiltratie, ...

Plaatsbeschrijving bij (ver)koop

Tussen het tekenen van de verkoopovereenkomst en de notariële akte verloopt vaak heel wat tijd. (± 3 - 4 maanden) Ondertussen staat de woning leeg of woont er iemand tijdelijk. Er kan dus ook schade ontstaan, al is het maar door een gebrek aan onderhoud. Misschien verdwijnen er in die maanden voorwerpen of worden onderdelen vervangen. Denk aan een oven of douchekraan die plots van een goedkoper model blijkt te zijn. Om al die redenen laat je ook bij het onderteken van een compromis een plaatsbeschrijving opmaken.